Konkursy

PRZEDŁUŻAMY CZAS TRWANIA KONKURSU do 21 września 2018 r.

Każdy ma szanse zostać laureatem!

Konkurs „Zatrzymaj rzekę w kadrze” jest organizowany w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska.” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Kto może wziąć w nim udział?

W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 11 lat i 12 – 15 lat.

WAŻNE: Termin nadsyłania prac mija dnia 21 WRZEŚNIA 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 19 października 2018 roku.

Konkurs "Zatrzymaj rzekę w kadrze" - do pobrania

 


REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

Regulamin konkursu "Dziecięce porady na dorosłych odpady".

Regulamin konkursu "Energia drzemie w komiksie".

Regulamin konkursu "Energiczna maskotka".

Regulamin konkursu "Zatrzymaj rzekę w kadrze".


PROGRAM ZJAZDU EKSPERTÓW, TRENERÓW, SZKOLENIOWCÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I WOLONTARIUSZY, 23 – 25 CZERWCA 2017 R.

w ramach projektu „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook