Konkursy

 

 

OGŁOSZENIE o konkursie fotograficznym pt. „ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE” organizowanym w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska.”, a współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej ogłasza konkurs fotograficzny  pt. „ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE”. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Czas trwania konkursu: od 26.06.2017 r. do 21.05.2018 r.

Biuro konkursu: Biuro Projektu Młodzi dla Środowiska, 17-312 Drohiczyn,  ul. Kościelna 10.

KONKURS - OGLOSZENIE

KONKURS - REGULAMIN