Wakacje w Puszczy Białej na Bugu

Pięć czterdziestoosobowych grup młodzieży z całej Polski wzięło udział w warsztatach ekologicznych w Puszczy Białej. Kolejne dwie dwudziestoosobowe grupy uczestniczyły w ekologicznych warsztatach na wodzie.


Każda ekipa spędziła tydzień na terenie w urokliwych zakątkach Puszczy Białej – miejscowości Brok nad rzeką Bug, lub też w ramach warsztatów w kajakach płynęła Bugiem, jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce, wśród malowniczych, nadbużańskich terenów w otoczeniu pięknej przyrody.

Młodzież na co dzień związana z różnymi obszarami chronionymi, jak Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione z zainteresowaniem przyjęła propozycję Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i skorzystała z możliwości udziału w Warsztatach Edukacji Ekologicznej organizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwsze warsztaty zaczęły się jeszcze w czerwcu, po ponad miesiącu szkoleń młodzieży z całej Polski, czas na pierwsze podsumowania. Każdy warsztat trwa 7 dni, podczas których młodzi uczą się co i jak można zrobić dla środowiska. Zajęcia uzupełniają wycieczki do Białowieży i Drohiczyna oraz zajęcia w parku linowym. Każde warsztaty służą wzmocnieniu mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup i środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach i wykorzystując swoją kreatywność, zdobywaną wiedzę i podpowiedzi prowadzących planowała działania, które może wdrożyć w swoich społecznościach lokalnych.
Mocnym akcentem kończącym lipcowe zadania był pierwszy Event Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, który został zorganizowany 29 lipca (br.) podczas Dni Drohiczyna. Podczas spotkania można było uzyskać informacje o realizowanym projekcie, prowadzono konkursy, prezentowano projektowe gadżety, układano ogromne puzzle. W namiocie projektowym wolontariusze KSM wspólnie z organizatorem – Fundacją dla Młodzieży, przygotowali szereg atrakcji związanych z edukacją lokalnych społeczności w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, eksploatacji i ochrony lasów, ochrony wód i gospodarki wodnej. Ponieważ Dni Drohiczyna były współorganizowane przez trzy województwa, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, a odwiedzane przez gości i turystów z całej Polski, a nawet z zagranicy, informacje przekazywane w ramach Eventu trafiły do szerokiego grona odbiorców.

Drohiczyńska młodzież nie ustaje w działaniach, trwają kolejna warsztaty, a ekologiczna wiedza przekazywana jest kolejnym grupom odbiorców.

 

 

oprac. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Komentarze są wyłączone.

Facebook