Ekologiczny sierpień

Młodzi ludzie z różnych stron Polski przez cały sierpień brali udział w kolejnych turach warsztatów ekologicznych prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Przyjechali z obszarów chronionych: Natura 2000, parków narodowych i innych obszarów chronionych leżących na terenie Diecezji Rzeszowskiej, Świdnickiej, Płockiej, Radomskiej, Archidiecezji Lubelskiej i Krakowskiej. A zagościli w Puszczy Białej i Dolinie Dolnego Bugu. Przebywając w pięknym otoczeniu przyrody uczyli się co mogą dla niej zrobić. Warsztaty edukacji ekologicznej miały na celu wpajanie szacunku do przyrody i szukanie sposobów na jej ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Dla wzbogacenia zajęć warsztatowych młodzież zwiedzała Białowieżę i Rezerwat Żubrów, brali udział w spływach kajakowych i wędrowali w chmurach w Parku Linowym. By wiedzę zdobytą w ramach zajęć z ekologii dobrze wykorzystać uczestnicy projektu pracowali też nad budowaniem cech lidera, budowaniem partnerstw i uczyli się rozwiązywania problemów.


Każde z trwających 7 dni warsztatów służyły wzmocnieniu mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup i środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę.

Skończyły się wakacje, ale innowacyjny projekt prowadzony przez młodzież z Drohiczyna dla młodych z całej Polski trwa nadal. Najświeższe informacje o projekcie, jego działaniach i celach znaleźć można na stronie www.mlodzidlasrodowiska.pl Przydatne informacje znaleźć można też w Przyrodniczym Biuletynie Elektronicznym.

 

oprac. Agnieszka Bolewska - Iwaniuk

Komentarze są wyłączone.

Facebook