ZINTEGROWANA PLATFORMA
CYFROWEJ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Jesteśmy na:

Rekrutacja

12:13 | 30 stycznia 2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH W 2018 R.

 

TERENOWE WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

W PROGRAMIE WARSZTATÓW:

- edukacja ekologiczna (warsztaty na miejscu oraz zajęcia w Puszczy Białowieskiej, Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży)

- warsztaty liderskie

- atrakcje turystyczno-krajoznawcze (np. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, zwiedzanie wybranych miejsc w Warszawie, Siedlcach, Drohiczynie – w zależności od sezonu)

- rekreacja (np. łyżwy, kino, basen, park linowy, spływ kajakowy – w zależności od sezonu).

 

Warsztaty są bezpłatne!

 

Terminy warsztatów:

15.01 – 21.01.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej
22.01 – 28.01.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Drohiczyńskiej
28.01 – 03.02.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Drohiczyńskiej
04.02 – 10.02.2018 – uczestnicy z terenu Archidiecezji Katowickiej
23.06 – 29.06.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Drohiczyńskiej
23.06 – 29.06.2018 – czekamy na zgłoszenia
30.06 – 06.07.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Płockiej
01.07 – 07.07.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej
09.07 – 15.07.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Tarnowskiej
23.07 – 29.07.2018 – uczestnicy z terenu Archidiecezji Katowickiej
29.07 – 04.08.2018 – czekamy na zgłoszenia
30.07 – 05.08.2018 – czekamy na zgłoszenia
06.08 – 12.08.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Tarnowskiej
06.08 – 12.08.2018 – czekamy na zgłoszenia
13.08 – 19.08.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Sandomierskiej
17.08 – 23.08.2018 – czekamy na zgłoszenia!
20.08 – 26.08.2018 – uczestnicy z terenu Archidiecezji Krakowskiej
25.08 – 31.08.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Radomskiej
03.09 – 09.09.2018 – uczestnicy z terenu Diecezji Warszawsko-praskiej

 

Terenowe warsztaty edukacji ekologicznej na rzekach

Maj – wrzesień 2018

Skontaktuj się z nami i ustal dogodny dla siebie termin.
23 - 29 sierpnia 2018 - czekamy na zgłoszenia!

 

Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej

12-15.03.2018

17-20.04.2018

23-26.04.2018

03-08.05.2018

21-24.05.2018

19-22.06.2018

03-06.09.2018

24-27.09.2018

8-11.10.2018

Rekrutacja prowadzona we współpracy ze Szkołami Benedykta.

 

Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska – dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych

 

promocja i komunikacja

terminy spotkań:

I zjazd 23-25.03

II zjazd 20-22.04

III zjazd 01-03.06

IV zjazd 15-17.06

 

profesjonalizacja i organizacja

terminy spotkań:

I zjazd 23-25.03

II zjazd 20-22.04

III zjazd 01-03.06

IV zjazd 15-17.06

 

formacja i edukacja

terminy spotkań:

I zjazd 02-04.03

II zjazd 06-08.04

III zjazd 27-29.04

IV zjazd 18-20.05

 

REGULAMIN I DOKUMENTY

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ.

 

Rekrutację prowadzimy uwzględniając tereny Obszarów Chronionych:

Obszary chronione na terenie Diecezji Drohiczyńskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Dolina Liwca, Dolina Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Dolnego Bugu, Białowieski Park Narodowy, Puszcza Biała.

Obszary chronione na terenie Diecezji Siedleckiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Dolina Liwca , Dolina Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biała.

Obszary chronione na terenie Diecezji Sandomierskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m. in. Puszcza Sandomierska.

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Częstochowskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.: "Beskid Mały", obszar Natura 2000 "Beskid Śląski", obszar Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", obszar Natura 2000 "Stawy Wielikąt i Las Tworkowski, park krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Łódzkiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy, Międzyrzecza Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Załęczański Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy

Obszary chronione na terenie Diecezji Rzeszowskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione m.in. Magórski Park Narodowy

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Lubelskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadbużański Obszar Chronionego krajobrazu, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszary chronione na terenie Diecezji Świdnickiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Obszary ochrony siedlisk (SOO) i jeden obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), OSO zbiornik Mietkowski, SOO Wzgórze Niemiczańskie.

Obszary chronione na terenie Diecezji Płockiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Raciąska

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Lubelskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadbużański Obszar Chronionego krajobrazu, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszary chronione na terenie Diecezji Radomskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Dolina Kosówki, Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża Makowiec”

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Krakowskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. obszary chronionego krajobrazu: OCHK Wyżyny Miechowskiej, Bratucicki OCHK, Radosławsko-Wierzchosławicki OCHK, OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnieckiego, OCHK Wschodniego Pogórza Wiśnieckiego, OCHK Pogórza Ciężkowickiego, Południowomałopolski OCHK

Obszary chronione na terenie Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Pojezierze Drawskie, Pojezierze Wałeckie i  Dolina rzeki Gwdy, Puszcza nad Drawą, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic, Okolice Polanowa, Dolina Radwi, Okolice Żydowo-Biały Bór, Jeziora Szczecineckie, Okolice Kalisza Pomorskiego, Pas Pobrzeża na zachód od Ustki, Koszaliński Pas Nadmorski

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Warszawskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

Obszary chronione na terenie Diecezji Tarnowskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, Jastrząbsko - Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, Radłowsko - Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego

Obszary chronione na terenie Diecezji Zielonogórsko – gorzowskiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Puszcza Barlinecka, Puszcza Drawska, Lasy Witnicko-Dębieńskie, Lasy Witnicko- Dzieduszyckie, Dolina Warty i Dolnej Noteci, Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty, Pojezierze Puszczy Noteckiej, Gorzycko, Dolina Obry, Dolina Jeziornej Strug, Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie, Dolina Postomi, Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim,  Ośnieńska Rynna z Jeziorem Busko, Zbąszyńska Dolina Obry, Rynna Paklicy i Ołoboku Dolina Ilanki, Słubicka Dolina Odry, Puszcza nad Pliszką,Rynny Obrzycko4Obrzańskie, Krośnieńska Dolina Odry, Gubińskie Mokradła, Pojezierze Sławsko4Przemęckie, Nowosolska Dolina Odry, Wzniesienia Zielonogórskie, Dolina Śląskiej Ochli, Rynny Pławskie, Dolina Bobru, Bronków-Janiszowice, Dolina Nysy, Wzgórza Dalkowskie, Dolina Brzeźnicy, Zachodnie okolice Lubska, Wschodnie okolice Lubska, Dolina Szprotawki, Las Żarski, Bory Bogumiłowskie

Obszary chronione na terenie Archidiecezji Katowickiej: Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Krajobrazu Przełajka, Krajobrazu Potok Ornontowicki z dopływami, Krajobrazu Potok Leśny z dopływami, Potok Łąkowy z dopływami, Potok z Bujakowa z dopływami, Potok od Solarni z dopływami,

poleć artykuł

Popularne

Rośliny to ...Wreszcie mamy wiosnę! A jak wiosna to roślinki :-) Dlatego dziś pokazujemy ...
Film nr 9: ...Macie chwilę? Obejrzyjcie nasz kolejny filmik - o dbaniu o środowisko poprzez ...
Parę ...Filmik z poprzedniego wpisu obejrzany? To pora na artykuł :-) Dziś opowiemy ...
Ankieta:
Co sądzisz o nowej stronie Młodzi Dla Środowiska?
Wkładka edukacyjna

KONTAKT Z NAMI

Biuro Projektu
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
Tel. kom. 536 165 500

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.