Monthly Archives: Wrzesień 2017

Ekologiczny sierpień

Młodzi ludzie z różnych stron Polski przez cały sierpień brali udział w kolejnych turach warsztatów ekologicznych prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. (więcej…)
więcej