Monthly Archives: Luty 2013

Zasięg projektu

Projekt obejmie swym zasięgiem całą Polskę. Zaplanowane działania będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch obszarów: Puszczy Białej - kompleks leśny ciągnący się od Pułtuska po Ostrów Mazowieckaą, część Niziny Mazowieckiej zdominowanej przez drzewostan sosnowy, powierzchnia - ok. 85 000 hektarów, to w większej części Wysoczyzna Wyszkowska, kompleksy leśne zajmują 51.000 ha, z…
więcej

Facebook