ZINTEGROWANA PLATFORMA
CYFROWEJ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Jesteśmy na:

O projekcie

12:12 | 30 stycznia 2018

"MŁODZI DLA ŚRODOWISKA"

To nowa inicjatywa, która zrodziła się w diecezji drohiczyńskiej, a swym zasięgiem obejmuje cała Polskę.

 

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji - Młodzi Dla Środowiska, którego realizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaplanowany jest na okres od 31.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. Zaplanowane działania są realizowane w oparciu o dane i bazę najbliższych wnioskodawcy obszarów Natura 2000, tj. obszaru Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej.

Obszarami realizacji są też: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, Nadbużański Park Krajobrazowy.

Wybrane działania są realizowane na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Grupą docelową projektu jest ogół społeczeństwa. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Celami szczegółowymi są:

 • upowszechnienie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody oraz obowiązków i praw obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych,
   
 • wszechstronna edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz zmotywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
   
 • podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie,
   
 • przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
   
 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży,
   
 • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju,
   
 • propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

  Projekt  „Młodzi dla środowiska”  jest kontynuacją działań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej z zakresu społecznej nauki kościoła odnoszącej się m.in. do ekologii i ochrony środowiska.

  Młodzież skupiona w KSM DD od kilku już lat z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia i projekty, których celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody.

  Dotychczas zrealizowane zostały następujące projekty:
   
 • "Młodzi Tej Ziemi" dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Projekt edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów Natura 2000 oraz stworzenie grup młodych ambasadorów przyrody. Działania - edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży - warsztaty dla młodzieży oraz kampania edukacyjna. Realizacja: 2009-2010.
   
 • "Kajakowy Patrol Św. Franciszka" dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Głównym celem projektu była edukacja ekologiczna w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej oraz gatunków zamieszkujących zbiorniki wodne, promocja postaw prośrodowiskowych wśród młodzieży, ludności mieszkającej w pobliżu rzek, turystów. W ramach projektu odbyły się warsztaty w szkołach, na rzekach, sprzątanie rzek, akcje pokazowe, wystawy, eventy oraz kampania edukacyjna. Realizacja: 2010-2011.
 •  
 • "ELEKTRO ODPOWIEDZIALNI" dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Projekt edukacji ekologicznej z zakresu ZSEE, obejmował ochronę środowiska naturalnego przed konsekwencjami nieprawidłowego składowania elektrośmieci, ich odzysk i recykling. Zrealizowano warsztaty w szkołach i przedszkolach, terenowe warsztaty edukacyjne, konkursy edukacyjne, elektro eventy oraz kampanię informacyjno-edukacyjną. Realizacja: 2012-2014.
   
 • "Kajakowy Patrol Św. Franciszka II" dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Główny cel  projektu to edukacja ekologiczna w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej oraz gatunków zamieszkujących zbiorniki wodne, promocja postaw prośrodowiskowych. Dla różnych grup społecznych: uczniów szkół i studentów, turystów, wędkarzy i ludność mieszkająca w pobliżu rzek. Odbyły się warsztaty w szkołach i przedszkolach, na rzekach, sprzątanie rzek, akcje pokazowe i happeningowe, konkursy, wystawy, eventy oraz kampania edukacyjna. Realizacja: 2013-2015.

 

 

 

http://kajakowypatrol.pl/

poleć artykuł

Popularne

Rośliny to ...Wreszcie mamy wiosnę! A jak wiosna to roślinki :-) Dlatego dziś pokazujemy ...
Film nr 9: ...Macie chwilę? Obejrzyjcie nasz kolejny filmik - o dbaniu o środowisko poprzez ...
Parę ...Filmik z poprzedniego wpisu obejrzany? To pora na artykuł :-) Dziś opowiemy ...
Ankieta:
Co sądzisz o nowej stronie Młodzi Dla Środowiska?
Wkładka edukacyjna

KONTAKT Z NAMI

Biuro Projektu
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
Tel. kom. 536 165 500

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.